Toiminnan avainalueet

Merkittävimmät kehittämisen kohteet
Toimintajärjestelmän (laatu, ympäristö, turvallisuus) kehittäminen ja auditointi
Riskien kartoitus ja ehkäisevät toimenpiteet
Tuottavuuden (tuotanto ja palvelualat) kehittäminen
Verkostojen ja yhteistyön kehittäminen
Ydin- ja tukiprosessien kuvaus ja kehittäminen
Kokonaisvaltainen TYKY-toiminta mukaan tuloksen tekoon
Toimivat työtilat on kannattava ja tuloksellinen kohde
Nopeavaikutteiset toimenpiteet käyttöön päätöksenteossa
Keskeiset toimialat
Metalliteollisuus
Mekaaninen puunjalostus
Puutalot ja puusepänteollisuus
Puun sahaus ja höyläys
Huonekaluteollisuus
Elektroniikkateollisuus
Leipomo- ja elintarviketeollisuus
Julkishallinto (kunnat ja valtio)
Palvelualat (pankki, vakuutus, kauppa jne.)
Toimeksiannot ja referenssit
Monipuolisia vuoden kestäviä toimeksiantoja on tehty yli 1000 kpl.
Toimeksiannot jakautuvat mm:
Liiketoiminnan (strategia, vuosisuunnittelu) kehittäminen
Toimintajärjestelmien (laatu, ympäristö ja turvallisuus) kehittäminen
Logistiikan ja materiaalitoimintojen kehittäminen
Tuottavuuden ja toimitilojen kehittäminen
TYKY-ohjelmien kehittäminen
Kuntien, julkishallinnon ja palvelujen kehittäminen
Lisäksi on toteutettu lukuisia lyhyempiä toimeksiantoja ja koulutustilaisuuksia.
Referenssitiedot hankkeista ja asiakkaista annetaan tarvittaessa eri sopimuksella.
Muuta
JOH Consulting Oy sai v. 1997 PKT-säätiön konsultointikilpailusta kunniamaininnan
- Toimiva työyhteisö ja TYKY-toiminta - Oy Teräsjousi ja Oy Rej Ab:n kanssa.
Kirjallista materiaalia tehty ammattityöhön ja harrastetoimintaan (ks. kirjallisuus)
Suomen Laatupalkinnon v. 1994 arvioija, koulutus ja pätevyys.