Kirjallisuus ja painotuotteet
Napsauta kuvaa nähdäksesi sen suurempana
Kirjojen yhdyshenkilö on Jorma Hotanen. Kysy lisää.
Napsauta kuvaa
Benchmarking-opas
Jorma Hotanen, Risto O. Laine, Seppo Pietiläinen
Laatukeskus
ISBN 952-5136-20-5
Napsauta kuvaa
Tee paremmin
Veikko Aulanko - Jorma Hotanen - Arto Voitto
TT-STTK/Rationalisointineuvottelutoimikunta
ISBN 951-817-659-0
Napsauta kuvaa
Systemaattisen tilasuunnittelun käsikirja
Jorma Hotanen
Rationalisointiliitto ry
ISBN 951-9310-14-2
Napsauta kuvaa
Toimiva työyhteisö pk-yrityksen tuloksen parantajana
Jorma Hotanen ja Ilkka Ahvenainen
Työturvallisuuskeskus
ISBN 951-810-102-7
Napsauta kuvaa
Standardiaikajärjestelmät ja niiden rakentaminen
Veikko Aulanko, Jorma Hotanen, Asko Salonen
Menetelmätekninen Yhdistys r.y.
ISBN 951-9119-02-7
Kirja on käännetty myös englanniksi ja julkaistu USA:ssa
 
Napsauta kuvaa
Työkuntoisuus
-Elämänkuntoisuus
Mirja Kalliopuska, Anne Sällylä & Jorma Hotanen
2. painos
Toimitustyö: Jorma Hotanen, LJK-konsultti ja
Mirja Kalliopuska, Psykologian dosentti