Linkkejä keskeisiin tiedostoihin ja verkostokumppaneihin.
Sivu avataan omaan ikkunaansa.

Liikkeenjohdon konsultit LJK ry (http://www.ljk.fi)
JOH Consulting Oy on Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry:n jäsen vuodesta 1976 lähtien. Tämän tiedoston kautta saat lisätietoa yhdistyksen toiminnasta ja jäsenistöstä. Avainsanojen avulla saat tietoa mm. eri toimialojen asiantuntijoista.
SFS-Inspecta Sertifiointi Oy (http://www.sertifiointi.fi)
SFS:n kotisivujen kautta pääset laajoihin kotimaisiin ja kansainvälisiin standardeihin. Standardeista tunnetuimmat ovat mm. laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusstandardit.
Qualitas Fennica Oy (http://www.qualitas-fennica.fi)
Tässä tiedostossa on laaja ja monipuolinen kirjallinen materiaali laatu-, ympäristö- ja turvallisuuskentästä. Yhteistoimintayrityksenä suosittelen tutustumista Qualitas Fennica Oy:n aineistoon.
Työturvallisuuskeskus (http://www.tyoturva.fi)
Työturvallisuuskeskus toteuttaa käytännönläheistä työturvallisuustyötä Suomessa eri toimialueilla. Työturvallisuuskeskus vastaa työturvallisuuskorttien perus- ja jatkokoulutuksesta. Suosittelen kotisivuihin tutustumista.
Suomen Yrityskummit ry (http://www.yrityskummit.fi/)
Yrityskummit ovat kokeneita, eläkkeellä tai edelleen työelämässä olevia yritysjohtajia ja asiantuntijoita, jotka ovat lupautuneet antamaan korvauksetta aikaansa ja osaamistaan yritysten ja kuntien elinkeinotoiminnan kehittämiseen.
Suomen Pelastuslan Keskusjärjestö (SPEK) (http://www.spek.fi)
SPEK toimii keskeisenä järjestönä paloalalla. SPEK vastaa mm. tulityökorttien myöntämisestä ja koulutuksesta ja antaa informaatiota toiminnastaan.
Työterveyslaitos (http://www.occuphealth.fi)
Työterveyslaitoksen laajan tiedoston avulla saat ajankohtaista apua toimintaasi. Suosittelen aineistoon tutustumista ja sen käyttöä.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) (http://www.ymparisto.fi)
Tämän tiedoston välityksellä pääset yhteyteen monipuoliseen aineistoon ja säästät aikaasi omien tärkeiden asioiden hoitamiseen. Ympäritöhallinnon www-palvelujen kautta saat tietoa myös EMAS-asioista.
Suomen yrittäjät (http://www.yrittajat.fi)
Älä käytä aikaasi etsimiseen. Yrittajat.fi kerää tiedot yhteen eri lähteistä.
Työsuojelun tietopankki internetissä (http://fi.osha.eu.int)
Työsuojelun parissa työskentelevät saavat tästä tiedostosta ajankohtaista ja hyödyllistä aineistoa jokapäiväiseen työhönsä.
Seuraavien aineistojen kautta saat itsellesi hyödyllistä tietoa:
ELY-keskukset http://www.ely-keskus.fi/
Työsuojelupiirit http://www.tyosuojelu.fi/
Valtion säädöstietopankki http://www.finlex.fi/
Sähköinen säädöskokoelma http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/
Sosiaali- ja terveysministeriö http://www.stm.fi/
Turvatekniikan keskus, TUKES http://www.tukes.fi/
Direktiivejä, EU-säädöksiä ym. http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm/
Jaksamisohjelma http://www.mol.fi/jaksamisohjelma
Pk-yritysten riskienhallinta http://www.pk-rh.com
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto http://europa.eu.int/agencies/osha/index_fi.htm
Suomen Asiakastieto Oy http://www.asiakastieto.fi/
Suomen Laatuyhdistys ry http://www.laatukeskus.fi/
Säteilyturvakeskus (STUK) http://www.stuk.fi/
Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT) http://www.vtt.fi/
Kuluttajavirasto http://www.kuluttajavirasto.fi/
Työsuojelurahasto http://www.tsr.fi/
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) http://www.tvl.fi/
Kansaneläkelaitos http://www.kela.fi/
Suomen Punainen Risti (SPR) http://www.spr.fi/
Työvoimatoimisto http://www.mol.fi/
Kunnat http://www.kunnat.net/
Verohallinto http://www.vero.fi/
Valtion säädöskokoelma http://www.finlex.fi/
Keskuskauppakamari http://www.keskuskauppakamari.fi/