Miten yhteistyö tapahtuu?

 
Konsultointityön alussa tutustutaan asiakasyrityksen toimintaan sekä määritellään konsultoinnin kohteet ja tavoitteet.
Yritykseen tutustumisen pohjalta tehdään tarjous ja kehitysohjelma aikatauluineen.
Tarjouksen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen käynnistetään kehitysohjelma.
Ohjelman alussa nimetään ohjausryhmä, joka tekee ohjelmaan liittyvät päätökset.
Ohjelman aikana suorittaa yksi tai useampi työryhmä projektiin liittyviä osatehtäviä.
Työryhmät suorittavat konsultin ohjauksessa projektityötään. Työn tuloksista toteutetaan mahdollisimman paljon jo ohjelman aikana.
Ohjelman aikana pidetään informaatiotilaisuuksia eri henkilöstöryhmille, jotta he ovat tietoisia ohjelman etenemisestä.
Kehitysohjelmasta tehdään tarvittavat työkirjat tai projektikansiot.
Ohjelma on hyvä henkilökunnan koulutusmuoto, jossa koulutus ja käytäntö yhtyvät.
Asiakkaan ja konsultin kanssa noudatetaan Suomen Yrityskummit ry:n, Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry:n, EU:n, kansainvälisten yritysten, PKT-säätiön, ELY-keskuksen, TEKESin, Finnvera Oy:n jne. konsultointiin liittyviä ohjeita ja menettelytapoja.
Käytännön ohjeita

Yritys on jatkuvan muutoksen kierteessä. Vauhdittajina ovat yrityksen sisäiset tarpeet. Ulkopuoliset tekijät edellyttävät sopeutumista uusiin tilanteisiin.
Yritystä on jatkuvasti kehitettävä kohdista, joissa on konkreettinen hyöty tai tarve.
Kehittämisohjelmissa on tiedon ja taidon siirryttävä koko yrityksen henkilökunnalle.
Henkilöstö saa omalla aktiivisella panoksellaan aikaan merkittäviä tuloksia.
Konsultin tai ulkopuolisen asiantuntijan käytännön neuvot ovat usein ratkaisujen teossa arvokas voimavara.
Katso lisää mm. kohteista -Tuotteet ja palvelut, Kirjallisuus ja painotuotteet sekä Linkit.
Kysy lisää sähköpostin välityksellä tai soita 0500 102930.