TUPA - ohjelma (= Tuloksen Parantaminen)

Menestyminen edellyttää monipuolista liike-elämän tuntemista ja työyhteisön jatkuvaa kehittämistä. Toimiva työyhteisö auttaa yritysjohtoa ja henkilöstöä jaksamaan työpaineiden ja haasteiden keskellä. Tässä yritysten ja henkilöstön pätevyyden - kompetenssin - jatkuvalla kehittämisellä on suuri merkitys.
TUPA-ohjelma antaa yritykselle ja sen henkilöstölle ne perustiedot, jolla yritys voi toteuttaa oman ohjelman ja ylläpitää sen jälkeen valittua kehitystoimintaa.
Kaksi keskeistä kehittämisen aluetta ovat:
1) liiketalouden sekä
2) työolojen ja henkilöstön kehittäminen.
Koska teknologian ja tietotekniikan nopean kehityksen seurauksena fyysisen työnteon osuus on vähentynyt on työkykyä ylläpitävä toiminta (=TYKY) otettu esille TUPA-ohjelmassa.
Tavoitteellisuuden merkitys korostuu ja tuloksista palkitaan. Tämän johdosta tavoitteiden tulee olla haastavia yritykselle ja sen henkilöstölle. Miten nämä saavutetaan, on monasti meistä itsestämme kiinni. Omakohtaisesti voimme todeta, että hyväkuntoisena jaksamme tehdä töitä tehokkaasti ja työ sujuu vaivattomasti koko työpäivän. Sen jälkeen jää energiaa vielä perheelle ja harrastuksiin.
Yrityksen peili on sen henkilöstö ja ne tuotteet/palvelut, joita yritys tuottaa. Siksi asiakastyytyväisyys ja henkilöstön hyvinvointi ovat menestymisen perustana.
Kansainvälistyminen ja yritysten keskeisen kilpailun koveneminen asettaa henkilöstön päätevyyden kehittämisen tärkeäksi kohteeksi.
Työyhteisön ja henkilöstön toimintaedellytysten kehittäminen tarjoaa mahdollisuuksia ja virikkeitä henkilöstön jaksamiseen. Tämä on kansantaloudellisesti hyödyllistä ja kannattavaa sekä selkeyttää työyhteisön sisäistä ja ulkoista toimintaa.
TUPA-ohjelma on valmentavaa ja ideoita tuovaa kehittämistä, jota työkirjan tekijät tarjoavat yrityksen johdolle ja sen henkilöstölle.
TUPA-ohjelma antaa monipuolisen yrityskohtaisen toteuttamispohjan. Se soveltuu mainiosti isompien yritysten sisäiseen toteutukseen/kehittämiseen kuten myös useamman yrityksen yhdessä toteuttavaan kehitysohjelmaan.
Tavoitteena on yrityksen kilpailukyvyn jatkuva parantaminen.